هدیه خاص و معنادار یونان به بان‌کی‌مون
نخست‌وزیر یونان که سواحل کشورش، مقصد بسیاری از سفرهای بی‌پایان #پناهجویان است، در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد به وی یک جلیقه نجات هدیه داد

گفتنی است بان کی مون اخیرا در اقدامی بحث برانگیز #عربستان را از لیست سیاه خارج کرده بود که پس از واکنش های مجامع بین المللی دست به افشاگری زده و تهدید عربستان را دلیل این کار عنوان کرده بود
51 likes
  • irankhabarهدیه خاص و معنادار یونان به بان‌کی‌مون
    نخست‌وزیر یونان که سواحل کشورش، مقصد بسیاری از سفرهای بی‌پایان #پناهجویان است، در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد به وی یک جلیقه نجات هدیه داد

    گفتنی است بان کی مون اخیرا در اقدامی بحث برانگیز #عربستان را از لیست سیاه خارج کرده بود که پس از واکنش های مجامع بین المللی دست به افشاگری زده و تهدید عربستان را دلیل این کار عنوان کرده بود

Log in to like or comment.