قورباغه را دوباره اختراع نکنید!
در مهندسی نرم‌افزار، شناخت دقیق نیازمندیها و سپس ساخت محصولی مطابق نیازمندیها یکی از کارهای به ظاهر ساده ولی در عمل پیچیده است. مطلب زیر داستانی را تشریح می‌کند که در آن یک مهندس نرم‌افزار هنگام خلقت زمین پروژه طراحی «زنبور» را بر عهده گرفته‌است. ولی به دلایلی که در داستان توضیح داده شده اقدام به طراحی یک «وزغ» می‌کند که هیچ تناسبی با نیازمندیهای «زنبور» ندارد. این مهندس نرم‌افزار در حقیقت به جای خلق موجودی که نیازمندیهای زنبور را برآورده کند، یک حیوان جدید به نام وزغ خلق کرده که اتفاقا خدا قبلا آن را با نام «قورباغه» خلق کرده بوده!
ادامه مقاله در قسمت مقالات سایت زیر
www.rayasana.ir
#رایاسانا #رایا_سانا #طراحی_نرم_افزار #طراحی_اپلیکیشین #فروشگاه_اینترنتی
  • rayasanaقورباغه را دوباره اختراع نکنید!
    در مهندسی نرم‌افزار، شناخت دقیق نیازمندیها و سپس ساخت محصولی مطابق نیازمندیها یکی از کارهای به ظاهر ساده ولی در عمل پیچیده است. مطلب زیر داستانی را تشریح می‌کند که در آن یک مهندس نرم‌افزار هنگام خلقت زمین پروژه طراحی «زنبور» را بر عهده گرفته‌است. ولی به دلایلی که در داستان توضیح داده شده اقدام به طراحی یک «وزغ» می‌کند که هیچ تناسبی با نیازمندیهای «زنبور» ندارد. این مهندس نرم‌افزار در حقیقت به جای خلق موجودی که نیازمندیهای زنبور را برآورده کند، یک حیوان جدید به نام وزغ خلق کرده که اتفاقا خدا قبلا آن را با نام «قورباغه» خلق کرده بوده!
    ادامه مقاله در قسمت مقالات سایت زیر
    www.rayasana.ir
    #رایاسانا #رایا_سانا #طراحی_نرم_افزار #طراحی_اپلیکیشین #فروشگاه_اینترنتی

Log in to like or comment.