قواعد دستوری (syntax) جاوا اسکریپت |آموزش جاوا اسکریپت|بهینه کردن سایت
آموزش جاوا اسکریپت قمست چهارم 
قواعد دستوری(syntax) جاوا اسکریپت : 
به مجموعه قوانینی که چگونگی ساخت برنامه در جاوا اسکریپت را مشخص می کندد نحوه دستور نویسی (syntax) گفته می شود. 
در یک زبان برنامه نویسی به این دستورالعمل ها statements نامیده می شوند
دستورات جاوا اسکریپت از موارد زیر تشکیل شده است :
Values (مقادیر)
Operators (عملگرها)
Expressions (اصطلاحات)
Keywords (کلمات کلیدی)
Comments (تفسیر نویسی) انون تبلیغاتی افراگرافیک آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک 
66912056 66562677 66120698 09122246022 
http://afragraphic.ir 
info@afragraphic.ir 
https://telegram.me/afragraphic_ir
29 likes
 • afragraphic1390قواعد دستوری (syntax) جاوا اسکریپت |آموزش جاوا اسکریپت|بهینه کردن سایت
  آموزش جاوا اسکریپت قمست چهارم
  قواعد دستوری(syntax) جاوا اسکریپت :
  به مجموعه قوانینی که چگونگی ساخت برنامه در جاوا اسکریپت را مشخص می کندد نحوه دستور نویسی (syntax) گفته می شود.
  در یک زبان برنامه نویسی به این دستورالعمل ها statements نامیده می شوند
  دستورات جاوا اسکریپت از موارد زیر تشکیل شده است :
  Values (مقادیر)
  Operators (عملگرها)
  Expressions (اصطلاحات)
  Keywords (کلمات کلیدی)
  Comments (تفسیر نویسی) انون تبلیغاتی افراگرافیک آدرس: تهران-میدان انقلاب-خ آزادی-خ اسکندری-نبش کلهر-دفتر افرا گرافیک
  66912056 66562677 66120698 09122246022
  http://afragraphic.ir
  info@afragraphic.ir
  https://telegram.me/afragraphic_ir

 • afragraphic1390تمامی مطالب به شکل صحیح در سایت گروه مشاوران طراحی افرا گرافیک www.afragraphic.ir قرارداده شده است
Log in to like or comment.