...και το πρωινό ξεκινάει με cake by MAX PERRY HANDMADE CHOCOLATES σε φανταστικές γεύσεις: Hazelnut Swiss, Bolero Swiss, Marbel French, Cookies Swiss, Orange French, Amarena Swiss, Vanilla French, Chocolate Swiss, Toffee Caramel Swiss! #MaxPerry
55 likes
  • maxperrychocolates...και το πρωινό ξεκινάει με cake by MAX PERRY HANDMADE CHOCOLATES σε φανταστικές γεύσεις: Hazelnut Swiss, Bolero Swiss, Marbel French, Cookies Swiss, Orange French, Amarena Swiss, Vanilla French, Chocolate Swiss, Toffee Caramel Swiss! #MaxPerry

Log in to like or comment.