آشنایی با فریمورک الکترون
فریمورک الکترون که توسط گیت هاب (github) ساخته شده است و شرکت های بزرگی در حال استفاده از این فریمورک برای توسعه برنامه های دسکتاپ خود هستند.

به کمک این فریمورک می توانید برنامه های دسکتاپی خود را با استفاده از HTML , CSS , JavaScript نوشته و گسترش دهید.

این فریمورک متن باز بوده و چون امکان ساخت برنامه های چند سکویی (ویندوز ، لینوکس ، مک) را به راحتی فراهم کرده است و همچنین قابلیت استفاده از کتابخانه های قدرتمند وب مثل Angular Js , Jquery , Bootstrap و ... را دارد مورد توجه برنامه نویسان بسیاری قرار گرفته و همچنین شرکت های بزرگی در حال استفاده از آن هستند که می توان Microsof Visual Studio Code را نیز در بین آنها نام برد.
www.rayasana.ir
  • rayasanaآشنایی با فریمورک الکترون
    فریمورک الکترون که توسط گیت هاب (github) ساخته شده است و شرکت های بزرگی در حال استفاده از این فریمورک برای توسعه برنامه های دسکتاپ خود هستند.

    به کمک این فریمورک می توانید برنامه های دسکتاپی خود را با استفاده از HTML , CSS , JavaScript نوشته و گسترش دهید.

    این فریمورک متن باز بوده و چون امکان ساخت برنامه های چند سکویی (ویندوز ، لینوکس ، مک) را به راحتی فراهم کرده است و همچنین قابلیت استفاده از کتابخانه های قدرتمند وب مثل Angular Js , Jquery , Bootstrap و ... را دارد مورد توجه برنامه نویسان بسیاری قرار گرفته و همچنین شرکت های بزرگی در حال استفاده از آن هستند که می توان Microsof Visual Studio Code را نیز در بین آنها نام برد.
    www.rayasana.ir

Log in to like or comment.