کیت بدنه هواپیمای مدل رادیو کنترل  B17 الکتریک ساخته شده از بهترین متریال ,چوب قینت فقط ۷۶۰ هزار تومان  اطلاعات بیشتر در www.rcebay.ir 
#rc #rcebay #airplane✈️ #JR #futaba 
#آرسی_ایبی #رادیوکنترل #سرگرمی # هواپیما #مدل #پرواز✈️
98 likes
Log in to like or comment.