.
زندگیم طی میشه من هم رولَمو سوارم:
1.زندگیم میگذره و من هم به کشیدن رولم (گل یا بنگ یا هر چیز دیگه ای) ادامه میدم.
2.زندگیم میگذره و من پشت فرمونشم (کنترلش توو دست خودمه).
3.زندگیم طبق قانون های خودم طی میشه.

رول:فرمان-قانون-رول علف
خیلی سخت نیست ولی شاید بعضی ها توجه نکرده بودن بهش😉

#اپیکور | #fakelove

#ایهام #بررسی_رپ #موزتکست #اپیکوربند #epicure #mustext
23 likes
 • mustext.
  زندگیم طی میشه من هم رولَمو سوارم:
  1.زندگیم میگذره و من هم به کشیدن رولم (گل یا بنگ یا هر چیز دیگه ای) ادامه میدم.
  2.زندگیم میگذره و من پشت فرمونشم (کنترلش توو دست خودمه).
  3.زندگیم طبق قانون های خودم طی میشه.

  رول:فرمان-قانون-رول علف
  خیلی سخت نیست ولی شاید بعضی ها توجه نکرده بودن بهش😉

  #اپیکور | #fakelove

  #ایهام #بررسی_رپ #موزتکست #اپیکوربند #epicure #mustext

 • esibase051عالی
Log in to like or comment.