علائم خطر :‌ اين علائم اجزاء طبيعي سالمندي نيستند و ممكن است وجود يك بيماري را نشان دهند پس بهتر است با پزشك مشورت شود .

1 – خلق افسرده و غمگين كه بيشتر از دو هفته طول بكشد.

2 – گريه هاي مكرر بي دليل .

3 – از دست دادن علاقه و لذت به چيزها يا افرادي كه قبلاً‌ احساس مثبتي ايجاد مي كرده اند .

4 – احساس خستگي غير عادي ، بي حالي و احساس بي انرژي بودن .

5 – تحريك پذيري و جر و بحث مكرر يا پرخاشگري.

6 – از دست دادن يا افزايش اشتها و تغيير وزن بارز .

7 – تغيير وضعيت خواب مثل بي خوابي در ابتدا يا انتهاي شب يا خوابيدن بيشتر از حد معمول .

8 – احساس بي ارزشي يا احساس گناه بي مورد ، نااميدي يا احساس بي كسي.

9 – كاهش توانايي فكر كردن‌ ، تمركز و تصميم گيري و …

10 – افكار تكرار شونده راجع به مرگ ،‌مردن يا خودكشي (‌افكار خودكشي نيازمند مراجعه فوري به پزشك يا روانپزشك است .) 11 – دردهاي بدون علت جسماني ، يبوست و يا ناراحتي هاي ديگر بدني كه توضيح خاصي براي آن وجود ندارد .

12 – حالت گيجي يا حواس پرتي

13 – اختلال حافظه ، به خصوص حافظه وقايع اخير

14 – گوشه گيري و قطع ارتباط اجتماعي

15 – اشكال در حساب و كتاب يا كار با اعداد

16 – تغيير در ظاهر و شكل مرتب لباس پوشيدن

17 – اشكال در مرتب نگهداشتن خانه و محل زندگي
26 likes
 • salamateavalعلائم خطر :‌ اين علائم اجزاء طبيعي سالمندي نيستند و ممكن است وجود يك بيماري را نشان دهند پس بهتر است با پزشك مشورت شود .

  1 – خلق افسرده و غمگين كه بيشتر از دو هفته طول بكشد.

  2 – گريه هاي مكرر بي دليل .

  3 – از دست دادن علاقه و لذت به چيزها يا افرادي كه قبلاً‌ احساس مثبتي ايجاد مي كرده اند .

  4 – احساس خستگي غير عادي ، بي حالي و احساس بي انرژي بودن .

  5 – تحريك پذيري و جر و بحث مكرر يا پرخاشگري.

  6 – از دست دادن يا افزايش اشتها و تغيير وزن بارز .

  7 – تغيير وضعيت خواب مثل بي خوابي در ابتدا يا انتهاي شب يا خوابيدن بيشتر از حد معمول .

  8 – احساس بي ارزشي يا احساس گناه بي مورد ، نااميدي يا احساس بي كسي.

  9 – كاهش توانايي فكر كردن‌ ، تمركز و تصميم گيري و …

  10 – افكار تكرار شونده راجع به مرگ ،‌مردن يا خودكشي (‌افكار خودكشي نيازمند مراجعه فوري به پزشك يا روانپزشك است .) 11 – دردهاي بدون علت جسماني ، يبوست و يا ناراحتي هاي ديگر بدني كه توضيح خاصي براي آن وجود ندارد .

  12 – حالت گيجي يا حواس پرتي

  13 – اختلال حافظه ، به خصوص حافظه وقايع اخير

  14 – گوشه گيري و قطع ارتباط اجتماعي

  15 – اشكال در حساب و كتاب يا كار با اعداد

  16 – تغيير در ظاهر و شكل مرتب لباس پوشيدن

  17 – اشكال در مرتب نگهداشتن خانه و محل زندگي

 • naghibosadatmممنون از اطلاعات مفيد شما در خصوص عزيزان سالمندمان. لطفا در خصوص دستمزد و هزينه هاي كارشناسان اين موسسه توضيحاتي بفرماييد.
Log in to like or comment.