.
#کتاب هفت قصه از بلوچستان برگرفته از نام یکی از مستندهای تلویزیونی گروه جهاد سازندگی است که #شهید_آوینی گفتار متن آن را عمدتا در قالب #شعر_نو سروده است. 
معرفی کامل در لینک زیر:
http://bookroom.ir/book/41610
22 likes
  • bookroom.ir.
    #کتاب هفت قصه از بلوچستان برگرفته از نام یکی از مستندهای تلویزیونی گروه جهاد سازندگی است که #شهید_آوینی گفتار متن آن را عمدتا در قالب #شعر_نو سروده است.
    معرفی کامل در لینک زیر:
    http://bookroom.ir/book/41610

  • saeedghasemi_👏
  • aviny_comبه صفحه شهید آوینی سر بزنید
Log in to like or comment.