هیچ کس را در زندگی مقصر نمیدانم 
از خوبان خاطره و از بدان تجربه میگیرم!
بدترینها عبرت میشوند و بهترین ها مثل شما دوست 😆😆😆😆😆
@qiamentertainment 
@shafiq_qiam

#ghezaalenayat #ghezaalenayatofficial #ghezaal #ghezaalphotos #ghezaalpic #afghansinger #afg #afghanistan #afghan #music #ghezaalsongs #ghezaalworldtour #ghezaalconcert #ghezaalnewsong
1,667 likes
Log in to like or comment.