⊙
روز معلم مبارک
سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .
#چاپ #دیجیتال #آرته 
www.artedigital.ir
 #arte #artedigital #digital #print #design 
#چاپ #چاپ_دیجیتال  #چاپخانه #تبلیغات #تبلیغ #برند #برندینگ #روز_معلم #روز_معلم_مبارک
62 likes
Log in to like or comment.