پر باز کن از این قفس تن به آسمان 
پرواز کن ,به اوج رسیدن , به بال نیست 
آموزش پرواز را با آرسی ایبی تجربه کنید 
#آرسی #آرسی_ایبی #رادیو_کنترل #پرواز #مدل #مولتی-روتور#کوادکوپتر #هلیشات #هلیکوپتر
856 likes
Log in to like or comment.