محو در پرواز ,  سایت اسلوپ دماوند 
#rc #rcebay  #radio-control #model #flight #hobby
#آرسی #آرسی_ایبی #رادیو_کنترل #مدل #پرواز
374 likes
Log in to like or comment.