محو در پرواز ,  سایت اسلوپ دماوند 
#rc #rcebay  #radio-control #model #flight 
#آرسی #آرسی_ایبی #رادیو-کنترل #مدل #پرواز
375 likes
Log in to like or comment.