کم کم داریم به اومدن بهار نزدیک میشیم. اخر هر سال یه جمع بندی از سالی که گذشت میکنم، و اهداف سال جدید رو روی کاغذ میارم. امسال در کنار اینها یه جزوه جدید هم دارم که باعث میشه از دیدهای دیگه هم به زندگی نگاه کنم. که البته مربوط به سال نو میلادی ه، ولی من میخوام تو شروع سال جدید خورشیدی ازش استفاده کنم.#yearcompass
اسفند 94
24 likes
  • zahra_roghaniکم کم داریم به اومدن بهار نزدیک میشیم. اخر هر سال یه جمع بندی از سالی که گذشت میکنم، و اهداف سال جدید رو روی کاغذ میارم. امسال در کنار اینها یه جزوه جدید هم دارم که باعث میشه از دیدهای دیگه هم به زندگی نگاه کنم. که البته مربوط به سال نو میلادی ه، ولی من میخوام تو شروع سال جدید خورشیدی ازش استفاده کنم.#yearcompass
    اسفند 94

  • arefeh.r😍😍😍
Log in to like or comment.