بالا بودن حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در سالمندان می تواند باعث افزایش شادکامی در این افراد شود و میزان حمایت هایی که افراد از خانواده و دوستان دریافت می کنند و همچنین میزان رضایتی که افراد از زندگی خود دارند پیش بینی کننده میزان شادکامی آنهاست.
44 likes
  • salamateavalبالا بودن حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در سالمندان می تواند باعث افزایش شادکامی در این افراد شود و میزان حمایت هایی که افراد از خانواده و دوستان دریافت می کنند و همچنین میزان رضایتی که افراد از زندگی خود دارند پیش بینی کننده میزان شادکامی آنهاست.

  • salamateaval@h.omidali136 در چه زمینه ای ؟
  • salamateaval@h.omidali136 با شماره 27630 تماس بگیرید لطفا
Log in to like or comment.