מה שלא הזהירו אותנו מראש כשבאנו לזלול עוגות במלון 'לה מוריס': שניראה כמו חוטבי עצים מוכי צרעת לצד כל אנשי העסקים המעונבים והמצוחצחים. אבל הו, יא ראבי, איזה טארט לימון מוש
260 likes
  • bazekalimמה שלא הזהירו אותנו מראש כשבאנו לזלול עוגות במלון 'לה מוריס': שניראה כמו חוטבי עצים מוכי צרעת לצד כל אנשי העסקים המעונבים והמצוחצחים. אבל הו, יא ראבי, איזה טארט לימון מוש

  • lee751995😱😱😱😱מהמםםם
Log in to like or comment.