تساوی نفت تهران و گسترش فولاد در روزی که جباری 2 پنالتی نفتی‌ها را نگرفت
26 likes
  • naft_tehran_fc_officialتساوی نفت تهران و گسترش فولاد در روزی که جباری 2 پنالتی نفتی‌ها را نگرفت

Log in to like or comment.