Regenboog-briefje. #Parool
  • comicbaseRegenboog-briefje. #Parool

  • comicbaseAls D66-bestuurscommissielid publiceerde ik vrijdag deze brief in de Amsterdamse krant #Parool. Hij werd ook onderdeel van de berichtgeving over dit #LHBT-initiatief: ‘Symboolpolitiek of sympathiek likje verf?’
  • comicbaseHomo-emancipatie houdt de gemoederen flink bezig. De bestuurscommissie #NieuwWest heeft woensdag unaniem een motie aangenomen om een #regenboog-zebrapad in het stadsdeel aan te leggen ten behoeve van #homo-acceptatie. In Het Parool plaatst #D66-raadslid Jan-Bert Vroege kanttekeningen bij dit initiatief. Prima. De D66-fractie in Nieuw-West maakte een andere afweging. Voor alle duidelijkheid: wij steunen de motie met als voorwaarde dat er goed wordt gekeken naar de #verkeersveiligheid betreffende zo’n speciaal #zebrapad. Het stadsdeelbestuur gaat die voorwaarde inwilligen. Op social media roepen velen dat onze #bestuurscommissie ‘alleen maar aan #symboolpolitiek’ doet. Dat bestrijd ik: in dezelfde commissievergadering is woensdag ook een besluit genomen over de besteding van 4 miljoen euro aan maatregelen voor kwetsbare wijken in Nieuw-West. Dan mag de bestuurscommissie ook best een kwartier praten over een sympathiek likje verf.
Log in to like or comment.