ارتباط افسردگی پس از زایمان با رژیم غذایی مادر
نویسنده: ندا عزالدین
زنان در سنین تولید مثل درمعرض خطر بالای افسردگی قرار دارند. این بیماری بیشتر از هر زمان دیگری در دوره پس از زایمان اتفاق می افتد. در ادبیات پزشکی سه نوع اختلال روانی مربوط به پس از زایمان، تعریف شده است که شامل غم، افسردگی و سایکوز پس از زایمان می باشد. بیش از 85% مادران، پس از زایمان خلق افسرده را تجربه می کنند. مقاله کامل در لینک زیر:
http://behsite.ir/content/articles/zanan/2322/
بهسایت ایران
سامانه علمی آموزشی تغذیه و سلامت
 • behsiteiranارتباط افسردگی پس از زایمان با رژیم غذایی مادر
  نویسنده: ندا عزالدین
  زنان در سنین تولید مثل درمعرض خطر بالای افسردگی قرار دارند. این بیماری بیشتر از هر زمان دیگری در دوره پس از زایمان اتفاق می افتد. در ادبیات پزشکی سه نوع اختلال روانی مربوط به پس از زایمان، تعریف شده است که شامل غم، افسردگی و سایکوز پس از زایمان می باشد. بیش از 85% مادران، پس از زایمان خلق افسرده را تجربه می کنند. مقاله کامل در لینک زیر:
  http://behsite.ir/content/articles/zanan/2322/
  بهسایت ایران
  سامانه علمی آموزشی تغذیه و سلامت

Log in to like or comment.