فعالیت ورزشی و اختلال تغذیه زنان جوان
نویسنده: فواد عسجدی
در دو دهه اخیر، محققان افزایش چشمگیری (بیش از 500 درصد) در بروز اختلال تغذیه ای گزارش کرده اند. اختلال تغذیه ای سومین بیماری رایج در میان زنان در آمریکایی محسوب می شود، به طوری که هر ساله بیش از 5 میلیون زن آمریکایی به یکی از انواع اختلالات تغذیه ای مبتلا می شوند. زنان جوان و نوجوان، بیش از جمعیت های دیگر در معرض خطر گسترش این بیماری قرار دارند. مقاله کامل در لینک زیر:
http://behsite.ir/content/articles/fitness/2249/
بهسایت ایران
سامانه علمی آموزشی تغذیه و سلامت
 • behsiteiranفعالیت ورزشی و اختلال تغذیه زنان جوان
  نویسنده: فواد عسجدی
  در دو دهه اخیر، محققان افزایش چشمگیری (بیش از 500 درصد) در بروز اختلال تغذیه ای گزارش کرده اند. اختلال تغذیه ای سومین بیماری رایج در میان زنان در آمریکایی محسوب می شود، به طوری که هر ساله بیش از 5 میلیون زن آمریکایی به یکی از انواع اختلالات تغذیه ای مبتلا می شوند. زنان جوان و نوجوان، بیش از جمعیت های دیگر در معرض خطر گسترش این بیماری قرار دارند. مقاله کامل در لینک زیر:
  http://behsite.ir/content/articles/fitness/2249/
  بهسایت ایران
  سامانه علمی آموزشی تغذیه و سلامت

Log in to like or comment.