برخی از مشکلات رایج در روزه داری 
4.سردرد: 
دلائل: به علت عادت به کافئین و تنباکو و قطع آن، خستگی و عدم استراحت و خواب کافی به علت فعالیت زیاد یا افت فشارخون پدید آید. 
درمان: بهتر است از 1 تا 2 هفته قبل از ماه مبارک رمضان مصرف مواد حاوی کافئین و تنباکو را کاهش دهید (نوشیدنی ها و چای های گیاهی فاقد کافئین جایگزین مناسبی به شمار می آیند). - در طول ماه مبارک رمضان برنامه خود را طوری تنظیم کنید که خواب و استراحت کافی داشته باشید. - اگر سردرد به علت افت فشارخون بسیار جدی باشد باید روزه را شکست. 
نویسنده: دکتر حامد پور آرام
http://behsite.ir/content/articles/ramazan/1958/?sphrase_id=16147
 • behsiteiranبرخی از مشکلات رایج در روزه داری
  4.سردرد:
  دلائل: به علت عادت به کافئین و تنباکو و قطع آن، خستگی و عدم استراحت و خواب کافی به علت فعالیت زیاد یا افت فشارخون پدید آید.
  درمان: بهتر است از 1 تا 2 هفته قبل از ماه مبارک رمضان مصرف مواد حاوی کافئین و تنباکو را کاهش دهید (نوشیدنی ها و چای های گیاهی فاقد کافئین جایگزین مناسبی به شمار می آیند). - در طول ماه مبارک رمضان برنامه خود را طوری تنظیم کنید که خواب و استراحت کافی داشته باشید. - اگر سردرد به علت افت فشارخون بسیار جدی باشد باید روزه را شکست.
  نویسنده: دکتر حامد پور آرام
  http://behsite.ir/content/articles/ramazan/1958/?sphrase_id=16147

Log in to like or comment.