برخی از مشکلات رایج در روزه داری 
2_سوء هاضمه و نفخ: 
دلائل: مصرف زیاد غذاهای چرب، سرخ کردنی و ادویه دار، غذاهایی مثل تخم مرغ، کلم، عدس، نوشابه های قندی گازدار مثل کولاها ایجاد نفخ می کنند. 
درمان: پرهیز از غذاهای چرب و نوشابه های گازدار و مصرف آب به جای آن ها 
نویسنده:  دکتر حامد پور آرام
http://behsite.ir/content/articles/ramazan/1958/?sphrase_id=16147
 • behsiteiranبرخی از مشکلات رایج در روزه داری
  2_سوء هاضمه و نفخ:
  دلائل: مصرف زیاد غذاهای چرب، سرخ کردنی و ادویه دار، غذاهایی مثل تخم مرغ، کلم، عدس، نوشابه های قندی گازدار مثل کولاها ایجاد نفخ می کنند.
  درمان: پرهیز از غذاهای چرب و نوشابه های گازدار و مصرف آب به جای آن ها
  نویسنده:  دکتر حامد پور آرام
  http://behsite.ir/content/articles/ramazan/1958/?sphrase_id=16147

Log in to like or comment.