برخی از مشکلات رایج در روزه داری 
1- یبوست: 
یبوست می تواند باعث هموروئید (بواسیر) و سوء هاضمه همراه با احساس پری معده شود. دلائل: مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نانهای تهیه شده از آرد سفید(نان لواش و فانتزی) و کاهش مصرف آب و غذاهای حاوی فیبر (میوه و سبزی) 
درمان: پرهیز از مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نان سفید، افزایش مصرف آب و استفاده از نان های سبوس دار(نان سنگک و جو) و میوه ها و سبزی ها. 
نویسنده:  دکتر حامد پور آرام
http://behsite.ir/content/articles/ramazan/1958/?sphrase_id=16147
.
 • behsiteiranبرخی از مشکلات رایج در روزه داری
  1- یبوست:
  یبوست می تواند باعث هموروئید (بواسیر) و سوء هاضمه همراه با احساس پری معده شود. دلائل: مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نانهای تهیه شده از آرد سفید(نان لواش و فانتزی) و کاهش مصرف آب و غذاهای حاوی فیبر (میوه و سبزی)
  درمان: پرهیز از مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نان سفید، افزایش مصرف آب و استفاده از نان های سبوس دار(نان سنگک و جو) و میوه ها و سبزی ها.
  نویسنده:  دکتر حامد پور آرام
  http://behsite.ir/content/articles/ramazan/1958/?sphrase_id=16147
  .

Log in to like or comment.