کی میوه بخوریم
نویسنده: دکتر محمدرضا وفا
مثل تمام موضوعات مرتبط با سلامت ، تغذیه هم از باورها و توصیه های عامیانه در امان نبوده و همیشه از اطرافیانمان اطلاعات عجیب و جالبی در باره اینکه چه بخوریم و چه نخوریم ، می شنویم . 
البته در مورد بعضی از خوراکیها مثل میوه ، بین تمام مردم توافق نسبی وجود دارد و همه میدانند که خوردن میوه ضامن سلامتی است . ولی در مورد زمان خوردن میوه توصیه های ضد و نقیضی وجود دارد . یکی از باورهای رایج در این زمینه این است که میوه را نباید همزمان با وعده های غذائی مثل ناهار یا شام مصرف کرد چون میوه مانع جذب مواد مغذی می شود . مقاله کامل در لینک زیر:
http://behsite.ir/content/articles/cooking/2010/
بهسایت ایران
سامانه علمی آموزشی تغذیه و سلامت
 • behsiteiranکی میوه بخوریم
  نویسنده: دکتر محمدرضا وفا
  مثل تمام موضوعات مرتبط با سلامت ، تغذیه هم از باورها و توصیه های عامیانه در امان نبوده و همیشه از اطرافیانمان اطلاعات عجیب و جالبی در باره اینکه چه بخوریم و چه نخوریم ، می شنویم .
  البته در مورد بعضی از خوراکیها مثل میوه ، بین تمام مردم توافق نسبی وجود دارد و همه میدانند که خوردن میوه ضامن سلامتی است . ولی در مورد زمان خوردن میوه توصیه های ضد و نقیضی وجود دارد . یکی از باورهای رایج در این زمینه این است که میوه را نباید همزمان با وعده های غذائی مثل ناهار یا شام مصرف کرد چون میوه مانع جذب مواد مغذی می شود . مقاله کامل در لینک زیر:
  http://behsite.ir/content/articles/cooking/2010/
  بهسایت ایران
  سامانه علمی آموزشی تغذیه و سلامت

Log in to like or comment.