شرکت جاهد طب نماینده انحصاری تجهیزات نقشه برداری پنتاکس ژاپن در ایران -->www.jahedteb.ir<--
#pentax #pentaxiran #surveying #surveyinglife #japan #jahedteb #total_stations #theodolite #levels #distance_meters #disto #3d_laser_scanner #uas #uav #unmanned_aerial_system #unmanned_aircraft_vehicel #gps #gnss #positioning #پنتاکس #جاهد_طب #نقشه_برداری #پنتاکس_ژاپن # #انحصاری #پهپاد #متر_لیزری #متر_لیزری_پنتاکس#پنتاکس_ایران