استقلال با برتری مقابل نفت در ضیافت پنالتی‌ به میهمانی تراکتورسازی رفت
33 likes
  • naft_tehran_fc_officialاستقلال با برتری مقابل نفت در ضیافت پنالتی‌ به میهمانی تراکتورسازی رفت

  • alirezane76من یه بازیکن خوزستانیم ومیخواهم درتستا شرکت کنم میشه به من شماره جوانان وامید روبدهید
  • alirezane76من یه بازیکن خوزستانیم ومیخواهم درتستا شرکت کنم میشه به من شماره جوانان وامید روبدهید
Log in to like or comment.