کتابی را می خوانم که تمام نوشته های آن برگرفته از #تحقیقات_علمی دانشمندان است. 
جمله ای که در عکس مشخص کردم در مقدمه ی کتاب آمده و خیلی نظرم را جلب کرد.
انگار هر چه آدم #عالم تر باشد #تحجر کم تری نسبت به مسائل علمی دارد.
چقدر خوب است قبل از #تدریس این جمله را بگوییم:
«آنچه می گویم وحی منزل نیست»
#روش_تدریس
50 likes
 • raveshtadrisکتابی را می خوانم که تمام نوشته های آن برگرفته از #تحقیقات_علمی دانشمندان است.
  جمله ای که در عکس مشخص کردم در مقدمه ی کتاب آمده و خیلی نظرم را جلب کرد.
  انگار هر چه آدم #عالم تر باشد #تحجر کم تری نسبت به مسائل علمی دارد.
  چقدر خوب است قبل از #تدریس این جمله را بگوییم:
  «آنچه می گویم وحی منزل نیست»
  #روش_تدریس

 • afshinepدرود بر شما همکار نازنین. اسم کتاب لطفا
 • mhm1373اسم كتاب @raveshtadris
 • raveshtadrisمغز و آموزش, اریک جنسن. @mhm1373 @afshinep
 • ertebatmoaserبه قول "کارل پوپر" یکى از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم: "مى دانم که هیچ نمى دانم."
 • gole_narges___درود بر شما خداوند یار و نگهدارتان
Log in to like or comment.