حضور استاد منوچهر واليزاده با صدای گرم و آشنایشان در استدیو جهت گویش سناریوی تیزر تبلیغاتی پارس استاک
تاریخ 15 آذر 1394
رونمایی در نمایشگاه چاپ و بسته بندی

کانال تلگرام پارس استاک
telegram.me/parsstock

#valizadeh #parsstock #manouchehr #والیزاده #والی_زاده #منوچهر #استاد #تیزر #تیزر_تبلیغاتی #معرفی #گرافیک #موشن #motion #graphic #advertisement
105 likes
Log in to like or comment.