mamad_tabarsi

web designer

برای خودت زندگی کن...🙄 برای هر کس که ارزش تو را دارد و ارزش تو را میداند یادت باشد بهتر است آنهایی کنارت باشند که دوستت دارند.😉 codebazan.ir/profile
  • 9 posts
  • 1,810 followers
  • 1,901 following