arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Vi tror på et rettferdig samfunn hvor alle har trygghet, frihet og like muligheter. De store oppgavene løser vi best i felleskap, ikke hver for oss. arbeiderpartiet.no
  • 1,160 posts
  • 8,689 followers
  • 735 following