googleshirazi

گوگل شیرازی

موتور جستجوی طراحی شده توسط پوریا بزرگی که جستجو در اینترنت را با روشی خلاقانه و جذاب با استفاده از گویش زیبای شیرازی برای کاربران خود فراهم آورده است www.GoogleShirazi.com
  • 8 posts
  • 934 followers
  • 5 following